Vad gör MSD?

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa.
MSD i Sverige har cirka 200 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna.

Läs mer på MSD.se

Fakta om klimakteriet

En naturlig del av kvinnans liv

Klimakteriet är en naturlig del av kvinnans liv och är perioden då kvinnan har symtom av de hormonförändringar som pågår i kroppen. Klimakteriet börjar något eller några år innan menstruationerna upphör, och slutar några år därefter. Under de här åren skiftar kroppens hormonsystem från högre till lägre östrogennivåer. Menopaus kallar man den tidpunkt i då menstruationerna upphör. Hos svenska kvinnor inträffar menopausen vid i genomsnitt 51 års ålder. Hur länge kvinnan är i klimakteriet varierar från ca sex månader till ca fem år.

Detta händer i kroppen

Hormonbalansen förändras kraftigt under övergångsåldern. Produktionen av hormoner minskar och den minskade mängden av östrogen gör att man kan få övergångssymtom.

Faktorer som påverkar

Kvinnor som motionerar har ofta mindre besvär av klimakteriet. Rökare får sin sista mens i snitt två år tidigare i jämförelse med kvinnor som inte röker.

Vanliga besvär

En del kvinnor har inte någon övergångsålder och känner sig precis som vanligt medan andra får mycket besvär. Det stora flertalet dvs. 85 % får något sorts obehag under klimakteriet. Exempel på vanliga besvär är oregelbundna blödningar, obehag från slida och urinvägar, svettningar och värmevallningar samt humörsvängningar och sömnproblem.

Behandling

Det finns flera olika sätt att behandla klimakteriebesvär. Idag finns en mängd olika läkemedel som hjälper kvinnor i övergångsåldern att bli symtomfria eller som lindrar symtomen vid klimakteriebesvär. Rådfråga din läkare eller personalen på apoteket om vad som passar just dig. Tänk på att behandla lokala symtom såsom sveda, torrhet, smärta vid samlag och klåda i underlivet. Till skillnad från andra klimakteriesymtom kan de här besvären bli bestående om de inte behandlas. Det finns hjälp att få både receptfritt och via recept.

Källa: Vårdguiden, 1177.se (Råd om Vård från Sveriges Landsting).
Behandling med östrogen, SBU-rapport 2002 (www.sbu.se).

Sveda, torrhet och klåda i underlivet

orsakat av östrogenbrist är vanliga problem som enkelt kan behandlas lokalt där symtomen uppträder – i slidans och urinvägarnas slemhinnor.

Frågor och svar

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om Ovesterin